091 160 9396

Cửa đi mở xếp trượt nhôm Xingfa

Cửa xếp trượt hay còn gọi là cửa xếp gấp được sử dụng nhiều với  tác dụng giúp cho không gian thoáng, rộng.  Sử dụng  cửa xếp trượt  là biện pháp tối ưu nhất cho những nơi cần không gian rộng và thoáng.